ALLES ONDER ÉÉN DAK

 

Onze klanten kunnen bij ons terecht voor een brede waaier aan dienstverlening. Wij zijn allround accountants en (belasting-)adviseurs. Graag helpen we u bij uw persoonlijke financiële planning, uw loon- en bedrijfsadministratie, het opstellen van uw jaarrekening en natuurlijk uw belastingaangiftes. Daarnaast hebben we diverse specialismen op ons vakgebied. Zo weten we goed de weg in de medische sector en hebben we gedegen oplossingen voor complexe fiscaal-juridische vraagstukken. Ook zijn we goed thuis in grensoverschrijdende vraagstukken. Bijvoorbeeld als u veel zaken doet met Duitsland.

Hoogwaardige dienstverlening
 

Een gedegen, no-nonsense aanpak. Dat is één van de kenmerken. We hebben een AFM-vergunning om de jaarrekening van controleplichtige ondernemingen te controleren. Periodiek toetst de NBA of onze werkprocessen en controledossiers nog voldoen aan de wettelijke eisen. Het is overigens niet alleen vanwege de toezichthouder dat we de kwaliteit van onze dienstverlening scherp in de gaten houden.

Verzorgen van hoogwaardige financiële dienstverlening is ook onze beroepstrots. Al bijna 80 jaar.

Ons kantoor omarmt de maatregelen zoals vermeld in “In Het Publiek Belang: Het Kan Echt Beter!” Er wordt op toegezien dat binnen onze organisatie het publieke belang wordt gewaarborgd. Daarnaast zijn focus op kwaliteit en een professioneel kritische houding kernwaarden.

Onze dienstverlening
 

Administratie
• begeleiden (online) administraties
• begeleiding automatisering
• verwerken administraties
• invoeren
• proef- en saldibalans
• salarissen
• tussentijdse overzichten

Accountancy
• samenstellen jaarrekeningen
• beoordelen jaarrekeningen
• controleren jaarrekeningen
• controle financiële overzichten
• accountantsverklaringen

Advies
• algemeen
• arbeidsovereenkomst
• arbitrage
• begeleiding aan- /verkoop onderneming
• belastingplanning
• estate planning
• financiële planning
• grensoverschrijdende activiteiten
• overname onderneming
• oude dag en pensioen
• rechtsvormen
• samenwerking
• schenkingen
?• subsidies
• waardering aandelen
• waardering onderneming

Belastingen
• bezwaar- en beroepsprocedures
• inkomstenbelasting
• loonheffing
• omzetbelasting/umsatzsteuer Duitsland
• successierecht
• vennootschapsbelasting
• verklaring bij belastingen
• verklaring bij subsidies

Diversen
• beheer onroerend goed
• bewindvoering

Otten & Kampschreur
Van Voorststraat 15
6851 LT Huissen
Telefoon: 026 325 91 19
info@ottenenkampschreur.nl