Klachtenregeling


Otten & Kampschreur heeft een klachtenregeling voor het in behandeling nemen en oplossen van klachten over de accountancy- en adviesdienstverlening. Klachten die gaan over de controle-, beoordeling- of samenstelling van de jaarrekening, de fiscale aangiften of betreffende adviesopdrachten kunnen hierna kenbaar worden gemaakt.
Binnen drie weken wordt u bericht over de behandeling van uw klacht.
 
pdf-bestand: klachtenregeling
pdf-bestand: klachtenformulier

Otten & Kampschreur
Van Voorststraat 15
6851 LT Huissen
Telefoon: 026 325 91 19
info@ottenenkampschreur.nl